Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste

 

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 06.10.2021. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt tietojen käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Verkkosivustomme jatkuva käyttö päivityksen jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

 

Rekisterinpitäjä

Puu&Urakointi Oy

Närhinkatu 22, 15610 Lahti

Y-tunnus 3204322-4

www.puujaurakointi.fi

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Vili-Pekka Westman, 044 5885 857, vili-pekka@puujaurakointi.fi

Yrityksessä ei ole nimetty erikseen tietosuojavastaavaa.

 

Rekisterin nimi

Puu&Urakointi Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen sekä markkinointi ja viestintä. Rekisteriä käytetään vain henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten:

 

 • Tilattujen palvelujen tuottamiseen, myyntiin ja laskuttamiseen
 • Tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä palvelujen kehittämiseen
 • Asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteistyösopimuksiin

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 

 • Henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, postinumero ja -toimipaikka
 • Yritysasiakkaasta lisäksi henkilön asema, organisaation nimi ja yhteystiedot sekä Y-tunnus
 • Yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot sekä tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista
 • Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot tai asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot sekä asiakaspalautetiedot
 • Verkkopalvelustamme ja sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston yhteydenottolomakkeilla annetuista tiedoista ja kävijäseurantatyökalusta, sosiaalisen median kanavista, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä muista julkisista (maksuttomista tai maksullisista) lähteistä. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan myös asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Toimitamme henkilötietoja voimassaolevan lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta rekisterinpitäjän mahdollista yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 

Toimitamme henkilötietoja voimassaolevan lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 

Asiakaspalvelun varmistamiseksi saatamme luovuttaa henkilötietoja verkostoomme kuuluville yhtiöille, alihankkijoille ja yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietoja ainoastaan palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa. Kumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä toimita tietoja kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisterejä käytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannata kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi. Tarpeettomat tai virheelliset henkilötiedot poistetaan oma-aloitteisesti, tai henkilön niin pyytäessä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

 

Evästeet

Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.

Käytämme verkkosivustollamme Google Analytics -ohjelmistoa, jonka avulla seuraamme käyttäjien toimintaa sivuillamme. Saamme tietoa mm. siitä, mikä sisältö sivuillamme on kiinnostavaa, kuinka kauan käyttäjät viettävät aikaa sivustolla ja millä hakusanoilla sivustoillemme saavutaan. Nämä tiedot ovat anonyymejä, joten emme saa käyttäjistä mitään henkilökohtaista tietoa. Kävijällä on mahdollisuus rajoittaa tai kieltää evästeiden käyttö. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.

 

 

Puu&Urakointi Oy
Lahti
Y-Tunnus: 3204322-4
Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Vili-Pekka Westman
044 5885 857
vili-pekka@puujaurakointi.fi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram