Metsänhoito-, raivaus-, ja hakkuutyöt

- Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Suomi

Onko metsäsi jäänyt hoitamatta tai tarvitsetko tonttihakkuuta? Pyydä Puu&Urakointi paikalle! Metsänhoidon ja puunkaadon ammattilaisina osaamme arvioida tilanteen ja sen vaatimat toimenpiteet. Me myös välitämme metsästäsi saatavan puun eteenpäin.

Toteutamme raivaus- ja hakkuutyöt luonnon ja ympäristön monimuotoisuuden huomioiden, sekä myrskytuhojen raivaukset turvallisesti niin ettei lisävahinkoja pääse syntymään.

 

Tarvitsetko hakkuita?

Onko metsäsi kasvanut siihen pisteeseen että harventaminen olisi ajankohtainen? Teemme harvennushakkuita, pieniä päätehakkuita sekä ylispuiden poistoa. Lisäksi teemme tonttihakkuita, jossa kaadetaan puut mm. uudisrakennusten tai tiepohjan tieltä. Hoidamme harvennukset, ylispuiden poistot ja tonttihakkuut suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussa. Tonttihakkuissa sovimme ja käymme läpi asiakkaan kanssa mitkä puut kaadetaan ja mitkä jätetään. Pohdimme mitkä puut ovat maisemallisesti sekä näkö- ja meluesteinä sopivia säilytettäviä puita. Asiantuntemuksemme myös hakkuun suunnitteluun sekä pienempiin raivauksiin ja hakkuisiin on käytössäsi puhelinsoitolla!

 

Energiapuun korjuu

Energiapuuta voidaan korjata teiden ja peltojen reunoilta sekä metsästä. Mikäli taimikonhoito on jäänyt aikanaan tekemättä, tai metsässä on tiheästi kasvavia riukuuntuneita runkoja on energiapuun korjuu loistava vaihtoehto. Energiapuuta voidaan korjata kokopuuna ja karsittuna rankana. Kokopuun menetelmässä otetaan rungot talteen oksineen ja latvoineen. Karsittuna rankana korjatessa jää oksat sekä latvusmassa metsään jotka ravitsevat maaperää.

 

Myrskytuhojen raivaus kuuluu ammattilaisille

Voimakkaan tuulen, sateen ja salamoinnin aiheuttamat tuhot voivat olla laajoja ja mittaviakin. Esimerkiksi sähkölinjalle tai sen läheisyyteen kaatunut puu voi muodostaa voimakkaita jännitetiloja ja siten vaaraa raivaustyön tekijöille. Jokainen myrskytuho on omanlaisensa. Anna siis ammattilaisen arvioida tilanne, riskitekijät ja toteuttaa raivaustyö turvallisesti ja oikein.

Raivaus- ja hakkuutyöt turvallisuus sekä ympäristön ja luonnon monimuotoisuus huomioiden:

 

  • Tonttihakkuu
  • puisto- ja taajamametsien hoito
  • Teiden varsien ja ojien raivaukset
  • tuulenkaatojen raivaukset
  • Ensiharvennus
  • energiapuun korjuu
  • Nuorenmetsänhoito
  • Taimikon varhaisperkaus
  • Taimikonharvennus
  • Ennakkoraivaus

Tiesitkö, että…?

Hoidettu metsä ja oikea-aikaisesti tehdyt taimikon perkaukset ja harvennukset parantavat tuottoa, koska puilla on tilaa ja valoa kasvaa.

Puu&Urakointi Oy
Lahti
Y-Tunnus: 3204322-4
Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Vili-Pekka Westman
044 5885 857
vili-pekka@puujaurakointi.fi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram