Metsänhoito- ja hakkuutyöt

- Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Suomi

Kaipaako metsäsi ensiharvennusta tai nuorenmetsänhoitoa vai tarvitsetko tonttihakkuuta? Pyydä Puu&Urakointi paikalle! Metsänhoidon ja puunkaadon ammattilaisina osaamme arvioida tilanteen ja sen vaatimat toimenpiteet. Me myös välitämme metsästäsi saatavan puun eteenpäin.

Toteutamme hakkuu- ja hoitotyöt luonnon ja ympäristön monimuotoisuuden huomioiden.

 

Tarvitsetko hakkuita?

Onko metsäsi kasvanut siihen pisteeseen että harventaminen olisi ajankohtainen? Vai onko metsänhoito jäänyt vähemmälle ja nyt olisi aika laittaa se kuntoon?

Teemme nuorenmetsänhoitoa, harvennushakkuita, sekä energiapuun korjuuta. Suoritamme myös tonttihakkuita, jossa kaadetaan puut mm. uudisrakennusten tai tiepohjan tieltä. Hoidamme hakkuu- ja hoitotyöt suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussa.

Tonttihakkuissa sovimme ja käymme läpi asiakkaan kanssa mitkä puut kaadetaan ja mitkä jätetään. Pohdimme mitkä puut ovat maisemallisesti sekä näkö- ja meluesteinä sopivia säilytettäviä puita. Asiantuntemuksemme myös hakkuun suunnitteluun sekä pienempiin raivauksiin ja hakkuisiin on käytössäsi puhelinsoitolla!

 

Energiapuun korjuu

Energiapuuta voidaan korjata teiden ja peltojen reunoilta sekä metsästä. Mikäli taimikonhoito on jäänyt aikanaan tekemättä, tai metsässä on tiheästi kasvavia riukuuntuneita runkoja on energiapuun korjuu loistava vaihtoehto. Energiapuuta voidaan korjata kokopuuna ja karsittuna rankana. Kokopuun menetelmässä otetaan rungot talteen oksineen ja latvoineen. Karsittuna rankana korjatessa jää oksat sekä latvusmassa metsään jotka ravitsevat maaperää.

 

Myrskytuhojen raivaus kuuluu ammattilaisille

Voimakkaan tuulen tai lumen aiheuttamat tuhot voivat olla laajoja ja mittaviakin. Myrskyssä tai lumen painosta kaatuneet puut voivat muodostaa voimakkaita jännitetiloja ja siten vaaraa raivaustyön tekijöille. Jokainen myrskytuho on omanlaisensa. Anna siis ammattilaisen arvioida tilanne ja riskitekijät, sekä toteuttaa raivaustyö turvallisesti ja oikein.

Hakkuu- ja hoitotyöt luonnon ja ympäristön monimuotoisuus huomioiden.

 

  • Nuorenmetsänhoito
  • Ensiharvennus
  • Energiapuun korjuu
  • Tonttihakkuu
  • puisto- ja taajamametsien hoito
  • Teiden varsien ja ojien raivaukset
  • tuulenkaatojen raivaukset
  • Taimikon varhaisperkaus
  • Taimikonharvennus
  • Ennakkoraivaus

Tiesitkö, että…?

Hoidettu metsä ja oikea-aikaisesti tehdyt taimikon perkaukset ja harvennukset parantavat tuottoa, koska puilla on tilaa ja valoa kasvaa.

Lue lisää korottomasta maksuajasta
Puu&Urakointi Oy
Lahti
Y-Tunnus: 3204322-4
Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Vili-Pekka Westman
044 5885 857
vili-pekka@puujaurakointi.fi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram