Metsänhoito- ja hakkuutyöt

Metsänhoito- ja hakkuutyöt

Kaipaako metsäsi ensiharvennusta tai nuorenmetsänhoitoa vai tarvitsetko tonttihakkuuta? Pyydä Puu&Urakointi paikalle! Metsänhoidon ja puunkaadon ammattilaisina osaamme arvioida tilanteen ja sen vaatimat toimenpiteet. Me myös välitämme metsästäsi saatavan puun eteenpäin.

Puunkaato. Metsänhoito. Metsä. Kaadetut puut.
Hoidettu metsä ja oikea-aikaisesti tehdyt taimikon perkaukset ja harvennukset parantavat tuottoa, koska puilla on tilaa ja valoa kasvaa.
Puunkaato. Metsänhoito. Puut pinossa.

Hakkuu- ja hoitotyöt

Luonnon ja ympäristön monimuotoisuus huomioiden

Onko metsäsi kasvanut siihen pisteeseen että harventaminen olisi ajankohtainen? Vai onko metsänhoito jäänyt vähemmälle ja nyt olisi aika laittaa se kuntoon?

Teemme nuorenmetsänhoitoa, harvennushakkuita, sekä energiapuun korjuuta. Suoritamme myös tonttihakkuita, jossa kaadetaan puut mm. uudisrakennusten tai tiepohjan tieltä. Hoidamme hakkuu- ja hoitotyöt suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussa.

Tonttihakkuissa sovimme ja käymme läpi asiakkaan kanssa mitkä puut kaadetaan ja mitkä jätetään. Pohdimme mitkä puut ovat maisemallisesti sekä näkö- ja meluesteinä sopivia säilytettäviä puita. Asiantuntemuksemme myös hakkuun suunnitteluun sekä pienempiin raivauksiin ja hakkuisiin on käytössäsi puhelinsoitolla!

  • Nuorenmetsänhoito
  • Ensiharvennus
  • Energiapuun korjuu
  • Tonttihakkuu
  • puisto- ja taajamametsien hoito
  • Teiden varsien ja ojien raivaukset
  • tuulenkaatojen raivaukset
  • Taimikon varhaisperkaus
  • Taimikonharvennus
  • Ennakkoraivaus

Energiapuuta voidaan korjata teiden ja peltojen reunoilta sekä metsästä. Mikäli taimikonhoito on jäänyt aikanaan tekemättä, tai metsässä on tiheästi kasvavia riukuuntuneita runkoja on energiapuun korjuu loistava vaihtoehto. Energiapuuta voidaan korjata kokopuuna ja karsittuna rankana. Kokopuun menetelmässä otetaan rungot talteen oksineen ja latvoineen. Karsittuna rankana korjatessa jää oksat sekä latvusmassa metsään jotka ravitsevat maaperää.

Voimakkaan tuulen tai lumen aiheuttamat tuhot voivat olla laajoja ja mittaviakin. Myrskyssä tai lumen painosta kaatuneet puut voivat muodostaa voimakkaita jännitetiloja ja siten vaaraa raivaustyön tekijöille. Jokainen myrskytuho on omanlaisensa. Anna siis ammattilaisen arvioida tilanne ja riskitekijät, sekä toteuttaa raivaustyö turvallisesti ja oikein.

Näin palvelu toimii

1.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tarjousta tai lisätietoja varten

2.

Arviokäynti

Arvioimme työt lähes aina paikan päällä. Tilaa ilmainen arviokäynti

3.

Tarjous

Saat selkeän tarjouksen tarpeen mukaisista pihanhoitopalveluista.

4.

Töiden aloitus

Hoidamme tilatut työt sopimuksen mukaisesti.

Ota yhteyttä!